Newari Thangka Gallery
Newari art Manjushree Thangka
Dancing Manjushree Newari Thangka
Dancing White Tara Newari Thangka
Sri Yantra Mandala - Newari Style
Newari Buddhist Sri Yantra Mandala
11 faced Avalokitesvara Newari Thangka
Avalokitesvara Paubha Thangka
Chenrezig Newari Paubha
Dancing Ganesh Paubha
8 Armed Ganesh Paubha
Sita Tara Paubha
Green Tara Newari Paubha
Newari Style Green Tara Thangka
Sri Yantra in Newari Style
Vasundhara Paubha
Newari Style White Tara Thangka